Havlovické sportovní novinyTJ Sokol Havlovice vyzývá k uhrazení příspěvků na rok 2022

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Havlovice vyzývá své členy k uhrazení příspěvků na rok 2022! Členské příspěvky můžete hradit do konce února svému cvičiteli nebo hospodářce TJ paní Čápové. Děti, mládež do osmnácti let a důchodci platí 150, dospělí 300 korun. V roce 2021 byly příspěvky kvůli pandemii a uzavřeným sportovištím zrušeny. Příspěvky jako takové ani zdaleka nepokryjí provoz tělocvičny /topení, světlo, voda, úklid, pojištění.../. Prosíme o uhrazení co nejdříve, ať se s tím naše hospodářka "nebabrá" po celý rok... Děkujeme!
Miloslav Tohola, 18.1.2022

Pozvánka na tradiční fotbalové turnaje v Havlovicích

Vážení sportovní přátelé, kamarádi, právě nám začal nový rok a já zase posílám přihlášky na naše tradiční fotbalové turnaje v Havlovicích. Věřím, že i letos se s Vámi u nás v areálu opět setkáme. Po loňském vydařeném premiérovém ročníku pro hráče nad 60 let plánujeme i letos čtyři turnaje. V příloze posílám přihlášky a budu rád, když mladí budou informovat ty starší a ti starší zase ty mladé... Pokud se nebudete moci zúčastnit žádného z našich turnajů, moc prosím o zprávu s uvedením důvodu. Budeme také moc rádi za případnou další propagaci. Závaznou přihláškou se rozumí zaplacení startovného. Více informací najdete také na Facebooku HAPO. Za všechny obětavé organizátory přeji všem pevné zdraví a radost z pohybu na zelených pažitech.
Miloslav Tohola, 3.1.2022

Poděkování a přání do nového roku

Kolektiv pořadatelů fotbalových turnajů v Havlovicích přeje všem hráčům a příznivcům do nového roku pevné zdraví, štěstí a vzájemnou toleranci. Těšíme se na další setkání v roce 2022 na našich čtyřech tradičních turnajích.
Miloslav Tohola, 30.12.2021

Zprávy 2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    Starší