Havlovický minigolf 2020


Zrcadlo výsledků 2020

Termíny Havlovické minigolfové Tour 2020

12. dubna 10. května 14. června 12. července 9. srpna 13. září 11. října

Hracím dnem jsou neděle, začátek vždy v 15 hodin.

Další minigolf ovládli chlapi

Za pěkného počasí se v neděli konal další turnaj v minigolfu. Sešlo se nás osm soutěžících. Poprvé mezi nás přišla Hela Peterková a velmi nás potěšilo, že někdo další má zájem o toto jednoduchbé sportovní vyžití. Toto soutěžní kolo vyznělo jednoznačně pro soutěžící pány. Do 30 bodů se vešli první tři v pořadí - Pavel Friede 26 bodů, Miloš Tohola 28 bodů a Petr Hejna 29 bodů. Další v pořadí byl Tomáš Lokvenc s 35 body, Hana Kopecká 42 body, Hana Čápová 44 body, Mirek Malafa 45 bodů a Hela Peterková 57 bodů. Kompletní výsledky jsou zde.
Petr Záliš, 17.6.2020

Hana Čápová ovládla první letošní minigolf

V neděli 10. května se sešli minigolfisté, aby zahájili letošní Havlovickou minigolfovou tour. Jelikož nebylo možné se sejít v dubnu z důvodu karantény, dubnové kolo se odkládá na další z turnajů, kdy se sejde více hráčů. Zároveň bylo dohodnuto, že turnaje budou zahajovány vždy již od 15 hodin. Vítězství získala Hana Čápová s 30 body, na druhém místě skončil Petr Hejna s 31 údery a třetí místo obsadil Pavel Friede s 32 body. Takže pěkně vyrovnaný souboj. Kompletní výsledky jsou zde. Můžete si také prohlédnout trofej, o kterou se hraje.
Hana Čápová, 10.5.2020

Minigolfová sezóna začíná v neděli 10. května

Letošní minigolfová sezóna začne v neděli 10.5.2020 v 16 hodin ve sportovním areálu TJ Sokol Havlovice. Bude pokračovat každou druhou neděli v měsíci, pokud nebude vyhlášené nějaké omezení. Zveme zájemce, kteří mají zájem o tento sport.
Hana Čápová, 5.5.2020