Šlapeto Havlovice

Šlapeto 2018

Šlapeťácká sezóna začíná vždy první čtvrtek po prvním jarním dni, v loňském roce to bylo 22.3., kdy to však na jaro nevypadalo. Byla zima, teplota slabě nad bodem mrazu, proletoval sníh. To nás neodradilo a malé kolečko jsme si zajeli. V dalších dnech se počasí umoudřilo a již kolem 20. dubna bylo letní počasí – začaly kvést třešně. Užívali jsme si čtvrteční vyjížďky. Na svátek 8.5. jsme jeli do Hronova a potom cyklostezkou do Náchoda a dále do Pekla. V srpnu si parta vyjela do Škrdlovic, kde za krásného počasí strávila týdenní pobyt poznáváním Vysočiny a okolí Velkého Dářka. Podzimní vyjížďky byly pouze v okolí Havlovic. Loňský rok byl pro partu Šlapeťáků jako na houpačce. Nejdříve krásná oslava kulatých a půlkulatých narozenin a potom v srpnu velký smutek, protože nás opustil kamarád Standa. On byl jedním ze zakladatelů těchto cyklovýletů v roce 1996.